Logo Start   Help    Naar Uitwisselingsplatform nascholingsprojecten Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Pictogram
Materiaal nascholingsproject 3/09/17
 
 
 (Verborgen) Beheer van werkvenster
Start
Er zijn niet meer vergaderingen waaruit u kunt kiezen.
AchternaamVoornaamTelefoon (werk)E-mailadres
Van GorpLieveLieve.VanGorp@vsko.be, vangorplieve@hotmail.com
 Nieuw item toevoegen
TypeNaam
Gewijzigd door
PictogramInstrumentaal musiceren 2009-2010
Lieve Van Gorp
PictogramKennismaking lln begin schooljaar
Lieve Van Gorp
PictogramLiedmateriaal 2009-2010
Lieve Van Gorp
Pictogramreferenties boeken
Lieve Van Gorp
PictogramMateriële vereisten
Lieve Van Gorp
PictogramI don't wanna dance_Lady Linn
Lieve Van Gorp
PictogramI don't wanna dance_Lady Linn_De bezetting
Lieve Van Gorp
PictogramI don't wanna dance_Lady Linn_Zelfevaluatie
Lieve Van Gorp
PictogramLady Linn_interview
Lieve Van Gorp
PictogramLady Linn_taak
Lieve Van Gorp
Pictogramevaluatie leerling + leerkracht navorming
Lieve Van Gorp
Pictogramleerdoelen gekoppeld aan jaarplan per trimester
Lieve Van Gorp
 Nieuw document toevoegen
TypeNaam
Gewijzigd door
PictogramOntwerpen en improviseren
Lieve Van Gorp
PictogramEvaluatie een canon schrijven
Lieve Van Gorp
Pictogramvoorblad
Lieve Van Gorp
Pictogramlijst filmpjes YouTube
Lieve Van Gorp
Pictogramopdrachten ontwerpen
Lieve Van Gorp
 Nieuw document toevoegen
TypeNaam
Gewijzigd door
PictogramOntwerpen en improviseren
Lieve Van Gorp
PictogramOpdrachten improviseren
Lieve Van Gorp
 Nieuw document toevoegen
TypeNaam
Gewijzigd door
Pictogramc) Allerhande documenten
Decuyper Marleen
Pictograma) Hallelujah!
Decuyper Marleen
Pictogramb) Muziek als communicatiemiddel
Decuyper Marleen
 Nieuw document toevoegen
TypeNaam
Gewijzigd door
PictogramVoorbeelden van deelnemers muziek en communicatie
Lieve Van Gorp
PictogramPlacematmethode
Lieve Van Gorp
Pictogramtitels christelijke liederen
Lieve Van Gorp
 Nieuw document toevoegen